Op 29 maart 2018 nam het parlement unaniem een resolutie aan “over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest”. Dit was het resultaat van een lange erkenningsstrijd van de metissen en hun nakomelingen. Op 4 april 2019 bood premier Charles Michel namens de regering excuses aan "aan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en hun families voor het onrecht dat hen werd aangedaan". De regering betuigde ook haar "diepste medeleven aan de Afrikaanse moeders bij wie de kinderen werden weggerukt". 

 

Uit deze resolutie vloeide het onderzoeksproject “Resolutie-Metissen”, dat werd ondergebracht bij het Algemeen Rijksarchief. Dit project wil licht werpen op de segregationistische praktijken waar metissen tijdens de koloniale periode het slachtoffer van waren en hun individuele en collectieve geschiedenis reconstrueren. 

 

Deze expositie heeft niet de ambitie om de geschiedenis van de metissen in al haar complexiteit uit de doeken te doen. Daarentegen geeft ze inkijk in het lopende onderzoek en de uitdagingen waarmee de onderzoekers zich geconfronteerd zien. Dit doen we aan de hand van vijf thema’s die elk een ander licht werpen op de discriminerende behandeling van metissen sinds het begin van de Belgische aanwezigheid in Centraal-Afrika. 

 

De hier getoonde archiefdocumenten plaatsen een schijnwerper op individuele en collectieve verhalen. Hiermee wil de expositie bijdragen aan de erkenning van de metissen en hun geschiedenis. Tegelijkertijd hoopt ze bij te dragen tot een betere kennis over een pijnlijke en miskende bladzijde uit de koloniale en postkoloniale geschiedenis. 

 

Meer informatie over de keuze van de documenten en het ontwerp van deze virtuele expositie is te lezen in het nawoord.

 

Foto : 

« Ménagère et enfant mulâtre » (originele titel), ca.1905, AP.0.0.27185, collectie AfricaMuseum ; photo C. Vandekelder

Achtergrond : Brief van man van gemende afkomst aan Ministerie van Koloniën, Antwerpen,1927, ARA2, PJ, individueel dossier