Bronnengids van de getoonde documenten

De archiefdocumenten uit de expositie zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de hieronder beschreven collecties. Dit zijn echter niet de enige collecties en bestanden waarmee het onderzoeksteam aan de slag gaat. 

Het "Afrika-archief"

 

Het zogenaamde "Afrika-archief" omvat 9,5 strekkende kilometer overheidsarchief dat de Belgische koloniale aanwezigheid in Centraal-Afrika documenteert. Grofweg omvat dit archief twee grote bestanden: Het archief dat werd gevormd door het Ministerie van Koloniën te Brussel (4,5 km) en het archief dat in Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi werd gevormd door het Gouvernement-Generaal (5 km). Sinds 2016 wordt dit archief gefaseerd overgebracht van de FOD Buitenlandse Zaken naar het Algemeen Rijksarchief 2 (Depot Joseph Cuvelier).

 

Deze expositie toont documenten uit de volgende deelbestanden van het "Afrika-archief":

  • Bestand ‘Classement Provisoire’ (CP): Een reeks portefeuilles waarin zich een aantal individuele dossiers van metissen bevinden, die voornamelijk zijn opgesteld in het kader van hun betreding van het Belgische grondgebied.

 

  • Bestand ‘RWABU’: Dit bestand bevat onder meer 881 individuele dossiers die door de koloniale autoriteiten in Ruanda-Urundi werden opgesteld. 

 

  • Bestand ‘Personnel Judiciaire’ (PJ): Dit omvat algemene dossiers en correspondentie die door de Dienst Afrikaans Personeel werd gevormd. Een aantal dossiers bevat correspondentie van en over metissen rond het begin van de 20ste eeuw. 

Daarnaast komen bepaalde stukken uit archieven van private archiefvormers

 

  • Archief APPM: Dit archief bevat iets meer dan duizend individuele dossiers van metissen die in België werden onthaald en gevolgd door de "Association Pour la Protection/Promotion des Mulâtres". Eind 2019 werd dit archief overgedragen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika naar het Algemeen Rijksarchief 2. Het onderzoeksteam werkt momenteel aan de ontsluiting van dit archief. 

 

  • Archief VCA: Sinds 2015 bewaart het Vlaams Centrum voor Adoptie algemene en persoonlijke dossiers afkomstig van het Save-instituut in Ruanda-Urundi, welke voordien in bewaring lagen bij het voormalige adoptiebureau "De Vreugdezaaiers".